اگه به زور روزگار از زندگیت میرم کنار ... میرم که ثابت بکنم عاشقتم دیوونه وار

                

تو گریه های زارو زار سپردمت به روزگار ... این از خودم گذشتنو پای خاطرخواهیم بذار

 واستمت این اونه که میخواستمت ... به قبله ی محمدی اینه که حرف راستمه

                            

میخوای واست همین وسط داد بزنم ... با تار زلفات دلمو دار بزنم

    

بعد یه عمر      آزگار یه عاشقی تو    روزگار ... از عشق تونست که بگذره بدون باختن تو قمار


اگه به زور روزگار ...

داتلود کنید.

/ 0 نظر / 2 بازدید