خدایا...

ﻣﺪﻋﯿﺎﻥ ﺭﻓﺎﻗﺖ٬

ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﻫﻤﺮﺍﻫﻨﺪ !

ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﻣﻨﻔﻌﺖ ...

ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﻣﺎﻝ...

ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﺟﺎﻥ...

ﻋﺪه ﺍﯼ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﺁﺑﺮﻭ...

ﻭ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺎﻥ...

ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ !...

ﺭﻫﺎﯾﻢ ﻧﮑﻦ ...

/ 1 نظر / 5 بازدید
یه پسر

سلام!وب من هرشب آپ میشه،هرشب یه مطلب میزارم،امیدوارم بیای و بخونی و نظرات زیباتو بهم بدی! وبم همش حرف دله،حتما یه سر بزن،ضرر نمیکنی... منتظرت هستم!