موهایش را نوازش کن

قبل از اینکه سفید شوند

زن است...

با همه زن بودنش

دوست دارد نوازشت را...

ولی باهوش است

فرق ریا با صداقت را می فهمد...

/ 1 نظر / 8 بازدید
shah

مث بقیه عالی بود.[گل]