ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ
..
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖﻣﯽﺟﻨﮕﺪ
ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻭﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ..
ﺑﺮﺍﯼﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻨﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...
ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ
ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺶ ... ﻣﺎﻟﺶ ... شخصییتش ...
حتی ﺁﺑﺮﻭ
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺵ
...
ﻓﻘﻂ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗــــــﻮﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﺎﺷﯽ
...

/ 2 نظر / 7 بازدید
سامان

[گل][گل]سلام احترامی وبلاگ بسیار زیبایی دارید♡??

سامان

ببخشید من توی تایپ حواسم نبود منظور این بود . سلام با احترام عرض کنم وبلاگ زیبایی دارید??????