گـاه دِلـَ Ґ می گـیرَد...گاه زندگی سَخت می شَود ..

گاه تنـღـا ،تنـღـا یی آرامش می آورد !!!
 گاه گُذشــــتــﮧ اَذیــــتҐ میکُنـــــد ...

این " گاه ها " گهگاه تَمام روز و شـــــــــــب مـــَــטּ می شوَند...

آنوقت " بغض " گلویـــҐ را میگیــــــــــــرد ...
دُرست مِثل هَمیــــــــــــن رُوزهــــــــــــــــا ...
/ 0 نظر / 2 بازدید