در زندگیت
هیچ گاه عشقت را به امید دلتنگی و دانستن قدر ، رها نکن
چرا که کبوتری می شود و بر پهنه ی دام همسایه می نشیند
و همسایه بالهایش را قیچی می کند و عادتش می دهد به
اهلی بودن خانه ی خود
شاه دانه ها نیز شیرینی عجیبی دارد بر ذائقه تنوع طلب ...

کبوتر
تا حدی که بخش آلزایمری مغزش پر می شود از تو
و تو می مانی و قلبی آکنده از درد ، بی هیچ غمخواری
هیچ گاه
هیچ گاه
عشقت را به امید دلتنگی و دانستن قدر ، رها نکن
/ 2 نظر / 5 بازدید
mikaeil

علچال بود[گل][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

mikaeil

[لبخند][شرمنده] عالی بود[گل][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]