من یاد گرفته ام.....

                          وقتی بغض میکنم 

                                                وقتی اشک میریزم 

                                                                    منتظر هیچ دستی نباشم 

وقتی از درد زخم هایم به خودم میپیچم 

                                                        مرهمی باشم بر جراحتم 

   من یاد گرفته ام..... 

                    که اگر زمین میخورم خودم برخیزم

                                                    من یاد گرفته ام..... 

                                                                     که همه رهگذرند همه.....

/ 0 نظر / 2 بازدید