این روزها از اعتماد کردن متنفرم !!!

به دل اجازه نمیدهم دوباره کار دستم دهد ،

و شعارهای انسانیت را از هر کس که میشنود باور کند...

نــه. . . !

همه درست شبیه به هم اند ار هم بدترند...

فقط بعضی ها بهتر و باور کــردنی تر دروغ می گویند!!!

/ 0 نظر / 6 بازدید