میدونم از کی گله کنم از خودم از خدا از بقیه ....... اما دلم میخواد گله کنم دلم میخواد فریاد بزنم خدایا

 

منم ببین نگفته زیاد تو دلم هست بزار بمون دیگه

.....

/ 0 نظر / 2 بازدید