منتظرتم

دوریت را چه کنم ای سراپا همه راز ؟

ای سرا پا همه ناز ؟  

به که گویم غم خویش ؟

به گل پرپر یاس ؟

تو بگو گریه کنم یا نکنم ؟

دوریت را چه کنم ؟ 

/ 3 نظر / 2 بازدید
خسرو پيري

[گل][گل][گل][گل]

پاییزفصل زیبا

جاذبه سیب، آدم را به زمین زد؛. و جاذبه زمین، سیب را؛. فرقی نمی کند؛. سقوط ، سرنوشتِ دل دادن به هر جاذبه ای؛. غیر از خداست.....منتظر حضورگرم شما هستم ممنون [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پاییزفصل زیبا

همره باد سرد پاییزی/ سرنوشت من و و تو گشته جدا/ رهسپاری عشق من اکنون،/ می سپارم تو را به دست خدا . . . [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]