هنوز برایت مینویسم

---------------

هنوز برایت می نویسم

درست شبیه دخترکی نابینا که هر روز برای ماهی قرمز مرده اش غذا می ریزد . . .

-----------------------------------------------------------------------------------------------

جداموندن از کسی که دوستش داری فرقی بامردن نداره

پس عمری که بی تو میگذرد مرگی است به نام زندگی . . .

-----------------------------------------------------------------------------------------------

خیال تو همه جا با من است اما ، دلم گرمای بودنت را می خواهد نه سردی خیالت را !

-----------------------------------------------------------------------------------------------

برای یک ثانیه عاشقم باش ، من باتری ساعتم را در می آورم . . .

-----------------------------------------------------------------------------------------------

تو رو دوست ندارم … دوست ندارم . . .

اما نمیدونم چرا وقتی نیستی غصه ام میگیره

-----------------------------------------------------------------------------------------------

باران که می بارد تمام کوچه های شهر پر از فریاد من است که می گویم: من تنها نیستم, تنها منتظرم

-----------------------------------------------------------------------------------------------

آرامـــش یعنــــی :

هـر وقت قهـــر کــــردی

مطمئــــن بـــاشـی کـــه تـــا آشتـــی کنـــی هیـــچ کسی جـــات رو نمی گیــــــره

-----------------------------------------------------------------------------------------------

خدایا

بت بود ؛ “بت شکن” فرستادی

من پر از بغضم ”بغض شکن” هم داری . . . ؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------

تا تو هستی که دستانم را بگیری

آرزو میکنم هر روز زمین بخورم

کاش تابستانها هم برفی بود . . .

-----------------------------------------------------------------------------------------------

باید به بعضی ها گفت : ناراحت چی هستی؟

دنیا که به آخر نرسیده ، من نشد ، یکی دیگه ! تو که عادت داری . . .

-------------------------------------------------------------------------------ماچلبخند

/ 0 نظر / 13 بازدید