خاطرات نه
سر دارن و نه ته
...

  

بی هوا
میان تا خفت کنن...
    

می‌رسن گاهی وسط یک فکر...! 

 

گاهی وسط یک خیابان...  

سردت می
کنن... داغت می‌کنن...
  

 

رگ خوابتو
بلدن ... زمینت می زنن...
  

خاطرات تموم
نمیشن ...
 

 

تمومت می
کنن!

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
نازگل

دایانا خیلی وبت قشنگه باتبادل موافقی