ای عشق ...

ای به زلالیِ شبنم و باران

به احترامِ نجابت تو سکوت میکنم

ای بزرگیت به وسعتِ آسمانها

به احترامِ عظمتِ تو سکوت میکنم

  ای عشق ...

چه بی رحمانه به حّراجّت گذاشتند 

به اعتبارِ تو دروغ میگویند

خیانت میکنند...

دل را به بازی میگیرند...

اما تو تنها سکوت میکنی

به احترام صبوری تو، سکوت میکنم

ای عشق ...


/ 1 نظر / 60 بازدید

عشق یعنی حسرت پنهان دل زندگی در گوشه ویران دل عشق یعنی سایه دری خیال آرزوی سرکش و گاهی محال