با موجودات عجیبـــ ـ ـ ـ ـ ـی زندگی می کنیم !

 

موجوداتی که تنها با “بی محلـ ـ ـ ـیآدم می شوند...

/ 1 نظر / 8 بازدید
شهرام 40 رشت

قشنگ بود کوتاه و پر مغز