مدتهاست مجازی میخندیم...!!!

مجازی شادیم...!!!

مجازی عاشق میشیم...!!!

مجازی همدیگه رو دل داری میدیم ....!!!

امـــــــا......

واقعی تنهاییم!

واقعی درد میکشیم!

واقعی از عشق های مجازی لطمه میبینیم.....


 

/ 3 نظر / 5 بازدید
پیمان

تنهایی ریشه تمامی گناهان و درد هاست ؛ چوپان را "تنهایی"دروغگو کرد ...