یه گلایه کوچیک

       گله دارم .....   آره از همه ی شمایی که میگین درکت میکنم گله دارم . 

 

      چرا حرفاتون فقط یه مشت حرفه و ادعا ؟ چرا تو این زمونه رنگ نامردی

      پر رنگ تر از مردونگیه ؟ چرا وقتی میگی دلت گرفته همه فکر میکنن 

      طرف شکست عشقی خورده ؟ چرا کسی به عمق بدبختی آدما نگاه

      نمیکنه ؟ چرا کسی نمیفهمه دل ادما از تنهاییه که میگیره . از بی کسی . 

      بی معرفتیه . از دورویی . ریا و ظاهر بینیه نه از عاشقی و عشق های 

      کشکی این دوره و زمونه . اگه واقعا مردی مرهم درد رفیقت باش . 

/ 0 نظر / 4 بازدید