خدایـــــــــــــا...

گفتم خدایا از همه دلگیرم گفت حتی از من؟

گفتم خدایا دلم را ربودن گفت پیش از من؟

گفتم خـدایـا چـقـدر دوری گـفـت تو یا مـن؟

گفـــتم خـدایـا تنـهاتریـنـم گـفـت پــس مــن؟

گفتم خـدایـا کمک خواستم گفت غیر از مـن؟

گفتم خدایا دوستت دارم گفت بیشتر از من؟!!

/ 1 نظر / 2 بازدید
محدثه

زیبا بود به من هم سر بزن