تنهایی

 

تنهایی را دوست دارم

عادت کرده ام که تنها با خودم باشم

تنها که باشی نگاهت دقیق تر می شود و معنا دار


چیزهایی می بینی که دیگران نمی بینند.

در خیابان زودتر از همه میفهمی

 پاییز آمده و میتوانی بی توجه به اطراف

ساعتها چشم به آسمان بدوزی و ببینی ابرها

چگونه آسمان را محکم در آغوش کشیده اند


برای همین تنهایی را دوست دارم

زیرا تنها حسی است که فرصت می دهد خودم باشم

با خودم که تعارف ندارم...


سالهاست به تنهایی عادت کرده ام....

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
ساناز

خیلی قشنگ بوووووووود[چشمک]

حامد

اشك ريختن براي نبودن انسان است - بواقع نبودن عصاره انسان معناي تنهايي است نه خود انسان . دردناك ولي درك من همين مقدار بيش نيست