وقتی تمام بغض هایت را خفه  می کنی

تمام چیزی که برایت می ماند

لبخند احمقانه ایست

که هر روز بر روی لبانت با خود میکشی

ومن

نمی دانم ..

کی دستانم از گرفتن

نقاب خسته می شوند ....          

/ 1 نظر / 8 بازدید
نیلوفر

سبزه دلت را به نيت خوشبختی و آرزوهايت، هر چه كه هست، گره بزن. "سيزبدرتون مبارك" دوست داشتین پیش ما هم بیاین