آری گلم ...

                              حرمت نگه دار دلم ...

               که این اشکها خونبهای عمر رفته من
است..!

            این آینده کدام بود که بهترین روزهای عمر را حرام

                                     دیدارش کردم..!

/ 0 نظر / 13 بازدید