می گویند عشق آنست که به او نرسی

 

و من می دانم چرا ...!

 

زیرا در روزگار من،

 

کسی نیست که زنانه عاشق شود

 

و مردانه بایست

/ 3 نظر / 7 بازدید
mikaeil

عجیب است دریا * همین که غرقش میشوی پس میزند تو را ... درست مثل ادم ها.

آریا

اگر اراده ای نباشد.. عشقی در کار نیست..