خسته ام ،
خسته از روز های تکراری که بی صدا می آیند و
می روند ، بدون لحظه ای درنگ !

خسته ام ،
خسته از شالیزار هایی که دیگر بوی مهربانی نمی
دهند .

از ماهی هایی که به
تنگ کوچکشان دلبسته اند .

خسته ام ،
خسته از نسیمی که بوی دلتنگی می دهد .

خسته ام

/ 0 نظر / 6 بازدید