دلم گرفته

 طوفان.. 
قلمم دیگر خسته شده است از این همه به آخر سطر رسیدن و نرسیدن به مقصودم...

حس نبودنت در میان این بودن ها سخت احساس میشود..

دیگر شب هم از این همه خواب های شبانه که به تعبیر تو ختم میشود کلافه است..

دلم بهانه گیر خوبی شده است این روزها...وعده های سر خرمن هایم هم دیگر کارساز نیست. 

سنگی به دلم بسته ام به سنگینی امواج دریای طوفانی..

به سنگینی هوای نبودنت...

و به سنگینی این روزها.. 

++ همه چیز خوب است این روزها...همه چیز به جز حال من...

/ 0 نظر / 3 بازدید