دلم سفر می خواهــــد ...


نه برای رسیدن به جایی ....

 

فقط دلتنگ رفتنم ...

کـــــــــارم

 

از یکی بود و یکی نبود گذشته

 

سهم من همیشه این بود :

 

 

یکی بود یکی نابود

 

/ 1 نظر / 25 بازدید
نازگل

امشــــــب بزرگترین نفرینم را میکنم… پروردگارا اندازه ای ک من او را… دوست داشتم او دیگری را دوست بدارد ولی ب او… نرسد…