نبود … پیدا شد … آشنا شد … 

دوست شد … مهر شد … گرم شد
عشق شد … یار شد … تار شد … 
بد شد … رد شد … سرد شد
غم شد … بغض شد … اشک شد … 
آه شد … دور شد … گم شد

 


/ 1 نظر / 5 بازدید
نارگیله

سلامتی اونی که تنهاست نه اینکه نتونسته باکسی باشه بلکه نخواسته باهرکسی باشه...