خدایا دلگیر نشو از من

ولی....

ته نامردی دنیات

/ 5 نظر / 2 بازدید
سروناز شیراز

شاه نشین چشم من تکیه گه خیـــــــــــال تـــــوست جای دعاست شـــــــــــاه من ، بـــی تـــــــو مباد جای تــــــو .....AHMAD

سروناز شیراز

شاه نشین چشم من تکیه گه خیـــــــــــال تـــــوست جای دعاست شـــــــــــاه من ، بـــی تـــــــو مباد جای تــــــو .....AHMAD

سروناز شیراز

شاه نشین چشم من تکیه گه خیـــــــــــال تـــــوست جای دعاست شـــــــــــاه من ، بـــی تـــــــو مباد جای تــــــو .....AHMAD

بهار

...........

روح الله

دنیازیادهم نامردنیست.جوردیگرباید دید