کـــــاش آدم هیـچـــــوقت نــفــهــمــــه، یه حـــرفـــایی دروغ بـــــوده...!!!

/ 1 نظر / 2 بازدید

دروغ همیشه دروغ بوده نفهمیدنم راستش نمی کنه بلکه از من یه بازنده می سازه چون برنده کسیه که ذروغ رو از راست بفهمه [گل]