گاهـــی اوقـــات می ایــسـتــی

 

بـــه روزهـــایــت نـــگاه می کــنــی

 

 بــه اشــکــهــایـــت

 بــه رنـــج هــایــت

 بــه دلشــکـــستگی هـــایت

 بــه فرار کردنِ اعتمادت

 خوب نگاه می کنی ,

 آرام نفس میکشی

 بغض می کنی

 
با دلت حرف می زنی

 عاقلانه حرف می زنی

 
دلت بغض می کند

 عاقلانه می پذیرد

 راضی می شود

 اما غمگینی

 
در می یابی , در زندگی روزهایی هست که

 

 همه ی وجودت بغض شده

 این روزها , همان روزهاییست که

 باید به اتفاق های خوب

 
به اتفاق های نابِ تکرار نشدنی بگویی

 

 آهای اتفاق های دلچسب

 اتفاق های دوست داشتنی

سوال شما را به خیر و ما را به سلامت

 

/ 2 نظر / 21 بازدید

وب قشنگی داری هَمیشه که آدَم کم نمی آورَد گـآهی زیاد می آورَد غـَم از سَر و رویَش از حَدقه ی ِ چشمانَش بیرون می زَنـد!!.