صبر کن

صـــــبر کن ســـهراب !!!!

    قایــــقت جــــــا دارد؟؟؟؟؟؟

مـــن هـــم از همـــهمـــه داغ زمــــین بیــــزارم...

          مـــــن می بافـــــم!!  او می بافــــــد....!!!

من بـــــــرای او کـــــلاه تا سرش گــــــرم شــــــود...

او بــــــرای مــــن دروغ تــــــا دلــــــم گـــــرم شـــــــــود....


 

/ 1 نظر / 3 بازدید
کیا

سلام زیبا اما غمگین بود. نمیدونم چی بگم!