رفتنی..........

 

...نگو بار گران بودیم و رفتیم...

             ...نگو نامهربان بودیم و رفتیم...

                                 ...آخه اینها دلیل محکمی نیست...

                                               ...بگو با دیگران بودیم و رفتیم...

/ 0 نظر / 4 بازدید