ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺳـــــــﮑﻮت ... ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ

 ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ چه تنها چه در جمع

 اﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ اﻧﮕﺎر روﺣﻤﺎن ﻣﯽ رود ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ 

ﺑﯽ ﺻﺪا ... 

ﺑﯽ ﻫﯿﺎﻫﻮ ...

 ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ راﻧﻨﺪﻩ آژاﻧﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : " رﺳﯿﺪﯾﻦ " 

ﻓﺮوﺷﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : " ﺑﺎﻗﯽ ﭘﻮل را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ؟ "

 راﻧﻨﺪﻩ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : " ﺻﺪای ﺑﻮق را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮی ؟ " 

و ﻣﺎدر ﺻﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ : " ﺣﻮاﺳﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ 

ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ 

دﯾﺪﯾﻢ و ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ

 و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﻮدش ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ 

آﻫﻨﮓ ﺑﺎر دﻫﻢ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ ... 

ﻫﻮا روﺷﻦ ﺷﺪ ... 

ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ ... 

ﭼﺎﯾﯽ ﺳﺮد ﺷﺪ ... 

ﻏﺬا ﯾﺦ ﮐﺮد ...

 در ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ

 و در ﺧﺎﻧﻪ را ﻗﻔﻞ ﻧﮑﺮدﯾﻢ 

و ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪ 

و ﮐﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻨﺪ آﻣﺪ 

و ﮐﯽ ﻋﻮض ﺷﺪﯾﻢ 

ﮐﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ

 از ﺗﻪ دل ﻧﺨﻨﺪﯾﺪﯾﻢ 

و دل ﻧﺒﺴﺘﯿﻢ 

و ﭼﻄﻮر ﯾﮑﺒﺎرﻩ آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ ﺷﺪﯾﻢ 

و ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎن ﺳﻔﯿﺪ شد ! 

و از آرزوﻫﺎﯾﻤﺎن ﮐﯽ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ؟ 

" ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﮑﻮت ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ " 

( ؟ )

/ 3 نظر / 7 بازدید
سلام www.hostexhibition.com

با سلام به شما دوست عزيز : از سايت من ديدن کنيد براي شما يک پيشنهاد خوب دارم تبديل و بلاگ شما به سايت دائمي هاستينگ رايگان هديه ما به شما با من در تماس باشين يا هو اي دي host_iran هاست,هاست رايگان,هاستينگ,فروش هاست,خريد هاست,سرور مجازي,وي پي اس ---------------------------------------------------- يک سايت جديد براي اپلود فايل ها و عکس ها بدون محدوديت مي توانيد عضوش بشين و تا يک ترا بايت فضاي رايگان داشته با شيد تازه در ازاي دانلود هر فايلتون هم و يا معرفي زير گروه که عضو ويزه سايت شوند پول در بيارين و تا روزانه 20 دلار در امد داشته باشين .... براي دانلود از لينک هاتون لينک مستقيم تو وبلاگتون بزاريد و کلي امکانات ديگه دوست داشتين حتما به ما سر بزنيد با تشکر[گل] [گل]

دختر نیشابور

متن قشنگی بود ینی عالی بود