مسافر غم

 

     تو این شهر غریب که میدن مردم فریب

                                                     من وتو تنها بودیم از غم و غصه رها

     ولی دادمون فریب رنگ وروی این شهر غریب

                                                                     هرکدوم رفتیم به سویی

     یکی شرق یکی غرب. تو شدی دختر شهر پریا

                                                             من شدم دشمن شبهای سیاه

     بعد ار سالهای زیاد من رسیدم به شهر پریا

                                                                  پریا خسته بودن پریا تشنه بودن                 

     اما تو در این شهر قشنگ

                                                                   ..............................

         (ادامه باشما)

/ 2 نظر / 2 بازدید

//////////////////

بی نام

حالا من گم شدم توی این شهر غریب حالا من موندم و یک دنیای غریب حالا من خسته شدم حالا من تشنه شدم حالا از پا افتادم حالا از دنیا رفته ام یکی نیست دستمو بگیره اگرم بیاد من دستی ندارم که بگیره دیگه از این شهر فقط یه خاطره مونده اونم نمیدونم واقعی بوده یا خیالی که مونده قشنگی ها زیبایی ها برای من دیگه رنگی ندارن تنها سیاها و زشتی هان که برام رنگ دارن تنها چیزی که واقعی هست بدی های ادماست تنها فریب و دروغ و نیرنگ و ریا برای ماست