چه رسم جالبی است ! 

                                                محبتت را میگذارند پایِ احتیاجت …

 

صداقتت را میگذارند پایِ سادگیت … 

 

 

                                                        سکوتت را میگذارند پایِ نفهمیت  

نگرانیت را میگذارند پایِ تنهاییت …                                                                                                                             وفاداریت را پایِ بی کس

 

و آنقدر تکرار میکنند که خودت باورت میشود که تنهایی و بیکسی

 

/ 2 نظر / 2 بازدید