حرفی برای گفتن نیست و زندگی میگذرد

 

لبخند بزن بدون انتظار پاسخی از دنیا
...

بدان و باور کن روزی آنقدر شرمنده خواهد
شد

که به جای پاسخ به لبخندهایت به تمام سازهایت
خواهد رقصید
...

   ( چارلی چاپین)

/ 1 نظر / 7 بازدید
آریا

[لبخند][گل]