خاطرات

      شاید                                                                                                              شاید سالها بعد

در گدرجاده ها

بی تفاوت از کنار هم بگدریم

وتو.....

اهسته زیر لب بگویی

چقدر ان غریبه شبیهه خاطراتم بود...


                                                                  

                                                             


/ 3 نظر / 2 بازدید
بهار

شاید و شاید حتی نه بشناسی نه به خاطر اوری این محتمل تر است

amir

خیلی زیبا بود به وبلاگ ما هم یه سری بزن[قلب]