باید مغرور بود

دور ازدسترس...
باید مبهم بود و سرسنگین!
خاکی که باشی آسفالتت می کنند و از رویت رد میشوند...

هرگز برای کسی که شما را می آزارد گریه نکنید... در عوض لبخند بزنید و به او بگویید، ممنون بخاطر اینکه به من فرصتی دادی تا کسی بهتر از تو را پیدا کنم!

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
محمد

برای محبت و کمک کردن به بقیه خیلی لازم نیست آنها را بشناسیم و یا اینکه امکانات و پول و وقت زیادی داشته باشیم. فقط خواستن کافی است ...

حسین

اگردوباره نگاه کنی چهره واقعی را[فرشته]خواهی دید