نیا باران

 

 زمین جای قشنگی نیست

 

من از جنس زمینم

 

خوب میدانم

 

که گل در عقد زنبور است و اما

 

یک طرف سودای بلبل

 

یک طرف خال لب پروانه را هم

 

دوست میدارد

 

من از جنس زمینم

 

خوب میدانم

 

که اینجا جمعه بازار است

 

و دیدم عشق را

 

در بسته های زرد و کوچک نسیه میدادند

 

در اینجا قدر نشناسند مردم

 

شعر حافظ را به فال کولیان اندازه میگیرند

 

نیا باران

 

زمین جای قشنگی نیست...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید